Disseny i implementació d’una eina TIC per a mesurar l’impacte de la formació en la percepció de la ciència de l’alumnat universitari

Disseny i implementació d’una eina TIC per a mesurar l’impacte de la formació en la percepció de la ciència de l’alumnat universitari

Referencia

Vengut-Climent, E., Moreno-Castro, C.,Mendoza-Poudereux, I., Mañoguil, B.,  Delicado, A., Pellegrini, G., Leßmöllmann, A., Hrnčiarik, E. y Ciapala, K. (2019) «Disseny i implementació d’una eina TIC per a mesurar l’impacte de la formació en la percepció de la ciència de l’alumnat universitari». Comunicación presentada en la Jornada Comunicació i Salut: experiències innovadores. 3 de mayo. Tarragona.

Resumen

Introducció

El projecte PERSIST_EU consistix en el disseny d’una aplicació que permetrà avaluar la qualitat de la formació de base científica que tenen els estudiants universitaris i determinar com la seua visió respecte a certs temes científics o la presa de decisions, principalment en matèria de salut, pot variar amb una formació específica.

Objectius

Permetre a qualsevol tipus de formador (professor, conferenciant …) quantificar i mesurar el canvi de percepció dels estudiants universitaris a l’hora de prendre decisions personals relacionades amb ciència, tecnologia, salut i medi ambient després d’una activitat de formació específica.

Metodologia

PERSIST_EU desenvoluparà una eina TIC per a avaluar com les opinions de l’estudiantat sobre vacunes, medicines complementàries i alternatives, canvi climàtic i organismes genèticament modificats podrien modificar-se després de sotmetre’s a qualsevol tipus d’activitat formativa.

L’equip del projecte procedirà a la seua validació mitjançant activitats amb 500 estudiants universitaris voluntaris representatius de la totalitat de la comunitat estudiantil de la seua universitat en cadascun dels cinc països participants (Espanya, Portugal, Eslovàquia, Itàlia i Alemanya).

L’eina TIC desenvolupada serà capaç de proporcionar la informació necessària per tal que els investigadors i investigadores puguem analitzar els canvis produïts en la opinió dels estudiants universitaris en relació als temes científics tractats.

Resultats

Durant 2019 s’està treballant en el disseny i desenvolupament de l’aplicació. A principis de 2020 es realitzaran les activitats de validació amb estudiants universitaris i s’analitzaran els resultats.

Conclusions

Els resultats d’aquest projecte ajudaran a la comunitat educativa a dissenyar plans de formació i educació més efectius. A més, PERSIST_EU produirà una eina de TIC que permetrà avaluar, de forma ràpida i immediata, la qualitat de la capacitació, incloent-hi seminaris breus, MOOC’s i estudis oficials.

Agraïments

Les autores i autors agraïxen a la Comissió Europea pel finançament d’aquest projecte mitjançant l’acció clau 203 del programa Erasmus+ (2018-1-ES01-KA203-050827).